Nyhedsbrev – oktober 2014

Renoveringsprojekt
De seneste måneder har vi i bestyrelsen arbejdet videre med det renoveringsprojekt, der blev vedtaget på vores generalforsamling i maj.

Valget af rådgiver til projektet er efter nærmere undersøgelser faldet på Peter Jahn & Partnere (PJP), der også deltog på generalforsamlingen, og bestyrelsen arbejder på nuværende tidspunkt sammen med PJP på at få udarbejdet en mere detaljeret projektplan, at finde egnede håndværkere til projektet osv.
Vores nye administrator, Boel Administration, er vores juridiske rådgiver og administrator i sagen.
De kommende måneder kommer til at gå med planlægning af projektet, detailovervejelser osv. og så går selve udførelsen af projektet i gang på den anden side af jul.
Så snart projekt- og tidsplanen foreligger endeligt, kommer der nærmere information ud.

Til orientering er planen på nuværende tidspunkt følgende:

Renoveringsprojektet er planlagt igangsat primo 2015 med opstart i januar og forventes at have en varighed på ca. 12 uger.

Der vil blive lagt en plan for, hvornår de enkelte trappeopgange bliver istandsat og i hvilken periode, man derfor må forvente at skulle anvende køkkentrappen i stedet, hvornår arbejdet i kælderen bliver udført osv. Meget mere herom senere.

Opkrævningen af bidrag i hht. fordelingstal til renoveringsprojektet forventes at ske omkring årsskiftet – og altså ikke her i efteråret som oprindeligt foreslået, da det først er nødvendigt at opkræve beløbet umiddelbart inden at selve renoveringsarbejdet går i gang.

Der kommer snarest en skrivelse ud fra administrator, hvor man bedes tilkendegive, om man ønsker at indbetale bidrag til projektet kontakt eller deltage i fælleslån. Mere herom samt lånevilkår osv. fra administrator snarest muligt.

****

Rensning af tagrender

Der blev renset tagrender i tirsdags, både på ydersiden af ejendommen mod Smallegade og Hospitalsvej samt på indersiden mod gården. Der blev fjernet både nytårsraketter, dåser mv. fra tagrenderne, så nu skulle vi være klar til vinteren.

****

Ny administrator
Som aftalt på årets generalforsamling i maj, har bestyrelsen arbejdet på at finde en ny administratorløsning og valget er faldet på Boel Administration, som har overtaget administrationen af vores ejerforening fra Svend Westergaard pr. 1. oktober 2014.

Boel Adm. har sendt velkomstbrev ud til alle ejere. Se i øvrigt særskilt opslag om kontaktoplysninger til Boel Adm.

****

Suppleant
David Møller er fratrådt som bestyrelses-suppleant, da han er fraflyttet ejendommen.
Der vælges ny suppleant på generalforsamlingen til foråret.

****

/Bestyrelsen, 17. oktober 2014

Gårddagen 2014

Tak for en vellykket dag i gården 2014. Vi nåede alt hvad vi havde sat os for og har fået ryddet godt ud i det grønne, tagrender, tørrestativ, havemøbler og cykler. Viceværterne lover at de kommer straks og giver en hånd med at få kørt det sidste storskrald væk. Vi kan så glæde os til at der kommer flere nye havemøbler og planter til gården nu hvor der er plads.

Cykeloprydning

Vi har markeret cyklerne i gården og kælderen med grønne sløjfer. De cykler som stadigvæk har sløjfer på den 28. juni vil blive samlet sammen og kørt væk.

Hvis du gerne vil beholde din cykel, som står i kælderen eller gården bedes du fjerne slæfen fra dn cykel.

Bemærk at nogle cykler i samme forbindelse kan blive flyttet ned i kælderen.

Bicycle cleanup of all bicycles with a green bow on the handlebars in yard and basement on June 28th. Remove the bow to keep your bike.

- Gårdlauget

Kummekontrol

Da vi jo har en fælles vandudgift i ejerforeningen opfordrer vi alle til at spare på vandet. Tag derfor ansvar og reparer læk eller dryppende haner.

Vær opmærksom på om dit toilet løber. 

Vandet på frederiksberg er hårdt på mellem 22 og 30 dH. Hårdhedsgraden er et udtryk for hvor kalkholdigt vandet er. Dette vil give anledning til mere kalkaflejring på blandt andet toiletcisternekomponenterne. Kalkaflejring kan være skyld i at dit toilet løber, I så fald bør du  se det efter.

Læs mere her: http://www.frb-forsyning.dk

Gårddag i ejerforeningen

Vi mødes i gården lørdag den 28. juni kl 10.00

Så skal vi på den igen! Lad os få gjort alle de små ting, som gør det endnu federe at bo her! Alle er velkomne til at melde sig – også på dagen, men kom gerne med forslag og / eller meld at I kommer til arbejdsdagen på vores bestyrelsesemail inden.

Vi mødes i gården…

- Gårdlauget

Nøglebrikker

Vi har for nyeligt opdaget at systemet til nøglebrikker har ligget filtret sammen med Andebakkens på vores tidligere vicevært Kims computer. Nøglebrikkerne er derfor blevet omkodet og systemet ligger nu hos låsesmeden Låsemontage i nr 26 og brikkerne kan bestilles og afhentes hos bestyrelsen.

Opdatering: Nøglebrikkerne er forsinkede en dag pga. sygdom hos låsesmeden.